Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website www.afslanken-breda.nl de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie.

Www.afslanken-breda.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van,  het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op of via deze website verstrekte informatie.

Www.afslanken-breda.nl kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van www.afslanken-breda.nl bevindende informatie niet volledig uitsluiten.  Www.afslanken-breda.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand.  De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.

Www.afslanken-breda.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele lichamelijke en/of psychische schade welke al dan niet terug te leiden is naar het programma.

Gezondheid en veiligheid


Het www.afslanken-breda.nl programma is ontwikkeld onder toezicht van voedingsdeskundigen. Het programma is ontwikkeld voor een veilige gewichtsafname. Dit plan wordt afgestemd op jouw unieke bloed- en gezondheidswaarden met als doel je hormoonbalans te herstellen.  Www.afslanken-breda.nl is geen medische organisatie en kan je dus ook geen medisch advies geven. Wij wijzen u er met klem op dat u in bepaalde gevallen eerst een arts dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs niet aan het www.afslanken-breda.nl programma mag beginnen.

Als je al een arts bezoekt om redenen waarbij regelmatig consult vereist is, en/of wanneer je medicijnen gebruikt die voorgeschreven zijn door je arts, en/of je vanwege een ziekte of medische aandoening een speciaal dieet voorgeschreven hebt gekregen, dan moet je het gebruik van  www.afslanken-breda.nl programma goed bespreken met je arts. Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn: diabetes, ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst hartziektes, hartkloppingen, goed- of kwaadaardige gezwellen kortademigheid, epilepsie, bloedarmoede, galstenen en nierstenen. Deze lijst is niet volledig.

Het www.afslanken-breda.nl programma is niet geschikt voor mensen die aan een erkende eetstoornis leiden (zoals anorexia nervosa of boulimia nervosa). Het www.afslanken-breda.nl programma is niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Claims/succesverhalen

De succesverhalen op de website van www.afslanken-breda.nl zijn ervaringen van echte personen.  Www.afslanken-breda.nl verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. Inhoudelijk wijzigt www.afslanken-breda.nl de verhalen niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer die het programma van www.afslanken-breda.nl volgt. Als er op de website www.afslanken-breda.nl wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op het programma van www.afslanken-breda.nl.

De snelheid en/of mate van gewichtsverlies is niet alleen afhankelijk van het volgen van een programma, maar ook afhankelijk de hoeveelheid lichaamsbeweging en de genetische aanleg.